Ku rhijisitara tanihi muhlayisi wa vadyuhari

Hi
Leswi u faneleke ku swi endla
Leswi u faneleke ku swi endla
 Xana swi durha mali muni
 Tifomo leti tatiwaka
 Vuxokoxoko bya vutihlanganisi

 

 

Hi ku rhijisitara tanihi muhlayisi wa vadyuhari

Loko u lava ku nyika nhlayiso wa le kaya wa vadyuhari, u fanele ku rhijisitara tanihi muhlayisi eka hofisi ya le kusuhi ya Ndzawulo wa nhluvukiso wa Vaaki.

Ku rhijisitara tanihi muhlayisi hi Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vaaki nt tanihi muhlayisi, muphakeri wa vukorhokeri loyi a ku tholeke u fanele ku vona leswaku wa leteriwa hi nhlayiso wa vadyuhari na leswaku u na xitifikheti lexi kombisaka leswaku u kumile vuleteri eka ndhawu ya vuleteri leyi pasisiweke hi South African Qualification Authority.

Muhlayisi hi un’wana loyi a pfunaka munhu un’wana loyi a hlulekaka ku hanya hi ku tiyimela hikwalaho ka vutsoniwa bya miri kumbe ku lahlekeriwa hi miehleketo.

Leswi u faneleke ku swi endla

 1. Yana ehofisini ye le kusuhi ya Ndzawulo ya
  Nhluvukiso wa Vaaki.
 2. Tata Fomo ya 7.
 3. Yisa leswi landzelaka:
  • khopi yo tiyisisiwa ya Pasi ya wena kumbe mpfumelelo wa vutshamo
  • khopi yo tiyisisiwa tanihi vumbhoni lebyi nyikiwaka hi ndhawu ya vuleteri laha u kumeke vuleteri tanihi muhlayisi.
 4. Loko u rhijisitariwile u ta nyikiwa xitifikheti xo rhijisitara.
 5. U nga endla xikombelo xa khopi yin’wana loko u lahlekeriwa kumbe u
  onhakeriwa hi khopi xidzi.

Leswi u faneleke ku swi endla

Swi nga teka ku fika eka ntlhanu wa masiku ku humelerisa xikombelo xa wena.

Xana swi durha mali muni

Ku hava tihakelo.

Tifomo leti tatiwaka

Tifomo hinkwato ta kumeka eka hofisi ya le kusuhi ya Ndzawulo ya Timhaka ta Xikaya.