Sertifikaat vir ’n vroeë-kinderjare-ontwikkelingsprogram

Oor
Wat om te doen
Tydsduur
Hoeveel kos dit
Vorms om in te vul
Kontakbesonderhede

 

 

Oor aansoek om ’n sertifikaat vir ’n vroeë-kinderjare-ontwikkelingsprogram (VKO-program)

Bedryf jy ’n vroeë-kinderjare-ontwikkelingsentrum (VKO-sentrum) en wil jy onderrig en ondersteuning bied wat geskik is volgens die ouderdom, stadium en behoeftes van die kinders wat jy versorg, insluitend kinders met gebreke, chroniese siektes en ander spesiale behoeftes?

Jy kan aansoek doen vir ’n sertifikaat vir VKO-programme by die naaste kantoor van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of plaaslike munisipaliteit.

Jou aansoek kan goedgekeur word vir ’n tydperk van nie meer as vyf jaar nie.

 • Vir jou aansoek om oorweeg te word, moet die VKO-program voldoen aan die volgende voorgeskrewe norme en standaarde:
  • Dit moet geskikte ontwikkelingsgeleenthede bied
  • Dit moet daarop gerig wees om kinders te help om hul volle potensiaal te bereik
  • Dit moet kinders op ’n konstruktiewe wyse versorg en ondersteuning en sekuriteit bied
  • Dit moet die ontwikkeling van positiewe sosiale gedrag bevorder
  • Dit moet die kultuur, gees, individualiteit en taal van elke kind respekteer en koester, en
  • Dit moet aan die emosionele, kognitiewe, sensoriese, geestelike, morele, fisiese, sosiale en kommunikasie-ontwikkelingsbehoeftes van elke kind voldoen
 • Jy moet:
  • gesond en geskik wees
  • oor toepaslike VKO-kwalifikasie, -vaardighede en -opleiding beskik
  • ’n minimum van drie jaar in die vroeë-kinderjare-ontwikkelingsveld gewerk het

Let wel: Om vir subsidies vir VKO-programme te kwalifiseer, moet jy voldoen aan die voorgeskrewe nasionale norme en standaarde. Subsidies word geprioritiseer volgens gemeenskappe waar gesinne nie behoorlike behuising of kos kan voorsien of in ander basiese behoeftes van hul kinders kan voorsien nie.

Wat om te doen

 • Doen aansoek vir die registrasie of voorwaardelike registrasie van ’n VKO-program by die naaste kantoor van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of jou plaaslike munisipaliteit, waar jy ’n Vorm 16 sal ontvang om in te vul.
 • Jou aansoek moet die volgende insluit:
  • jou naam en ID-nommer
  • die besonderhede van die VKO-program
  • ’n implementeringsplan vir die VKO-program
  • die samestelling van die personeel wat verantwoordelik sal wees vir die VKO-program
  • die finansiële state van die VKO-sorgsentrum
  • ’n klaringsertifikaat wat deur die Departement van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling uitgereik is, wat verseker dat jou naam en dié van jou personeellede nie in Deel B van die Nasionale Kinderregte-register of die Nasionale Register van Seksuele Oortreders opgeteken is nie
  • jou kwalifikasies, vaardighede en ervaring
 • Sodra jou aansoek goedgekeur is, sal ’n sertifikaat van registrasie of voorwaardelike registrasie of hernuwing van registrasie uitgereik word.
 • Daar sal deurlopende assesseringsbesoeke deur amptenare van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en die munisipaliteit by die sentrum afgelê word.

Tydsduur

Dit kan tot drie maande neem vir jou registrasiesertifikaat om uitgereik te word.

Hoeveel kos dit

Die diens is gratis.

Vorms om in te vul

Vorm 16 is beskikbaar by die naaste kantoor van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of plaaslike munisipaliteit.

Wie om te kontak

Kontaklys van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se provinsiale kantore

 • Eastern Cape
Board of Sheriffs
Tel012 312 7483
Fax012 312 7684
E-mailinfo@dsd.gov.za
City/townAberdeen
ProvinceEastern Cape
Physical addressHSRC Building North Wing 134, Pretorius Street Pretoria
Postal addressPrivate Bag X901 Pretoria 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressDepartment of Welfare, Room 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical addressDepartment of Social Welfare, 6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical addressDepartment of Welfare and Population Development, 6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
National office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceGauteng
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street, Pretoria, 0001
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel035 874 3203 or 082 078 2952
Fax035 874 3710/3211
City/townUlundi
ProvinceKwaZulu-Natal
Physical addressDepartment of Welfare, Population and Development,2nd Floor, Entrance 4, Administrative Building, King Dinizulu Highway, Ulundi, 3838
Postal addressPrivate Bag X27, Ulundi, 3838
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressDepartment of Welfare, Rentmeester Gebou, 34 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, 0699
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3455/3456/3463
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical addressDepartment of Social Services, Population and Development, 1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical addressDepartment of Social Service, Arts, Culture and Sport, 1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressDepartment of Social Services and Population Development, Mimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressDepartment of Social Services, Union Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000