Rhijisitara tanihi muhlayisi wa le mugangeni na mphakelo wa vukorhokeri bya nseketo wa vadyuhari

Hi
Leswi u faneleke ku swi endla
Leswi u faneleke ku swi endla
Xana swi durha mali muni
Tifomo leti tatiwaka
Vuxokoxoko bya vutihlanganisi

 

 

Hi ku rhijisitara tanihi muhlayisi wa le mugangeni na mphakelo wa vukorhokeri bya nseketo wa vadyuhari

Loko u lava ku nyika nhlayiso wa le mugangeni na vukorhokeri bya nseketelo eka vadyuhari kusuhi na laha u tshamaka kona, u nga endla xikombelo eka Mulawuri-Jenerali eka Hofisi ya le kusuhi ya Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vaaki.

Nhlayiso wa le mugangeni wu vona leswaku vadyuhari va kuma nhlayiso na nseketelo emakaya ya vona emigangeni hilaha swi kotekaka ha kona

Leswi u faneleke ku swi endla

 1. Yana eka hofisi ya le kusuhi ya Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vaaki.
 2. Tata Fomo ya 2.
 3. Yisa leswi landzelaka;
  • pulani ya bindzu ya nhlangano na nxaxamelo wa vukorhokeri lebyi nyikiwa hi nhlangano
  • mavito na tikhopi leti tiyisisiweke ta ti-ID ta swirho swa nhlangano
  • vumbiwa bya nhlangano
  • xitifikheti xo rhijisitara NPO, loko u rhijisitarile tanihi NPO
  • switifikheti swin’wana kumbe matsalwa laya seketelaka xikombelo
  • switatimente swa timali leswi hleriweke swa kwalomu ka tsevu wa tin’hweti
  • mavito na vuxokoxoko bya vutihlanganisi bya Vahleri va tinkota
  • marungula ya matimu eka ku amukela masagwati laya hundzeke ya swa timali
  • nyika rheferense na vuxokoxoko bya vutihlanganisi bya munhu/nhlangano swo seketela xikombelo
  • paluxa swihlovo hinkwaswo swa mpfuneto wa timali/muholo
  • rhijisitara ra nxaxamelo wa vavuyeriwa. Rhijisitara ra mavito ya swirho swa vatirhi leswi nyikaka vukorhokeri.
 4. Mutirhi wa mfumo (social worker) u ta endza ku vona leswaku u enerisa leswi languteriweke hi Mulawuri-Jenerali leswaku nhlangano wa wena wu ta fambisa no landzelela swiyimo leswi vekiweke
 5. Loko u landzelela, u ta nyikiwa xitifikheti xo rhijisitara – Fomo ya 3
 6. Loko u rhijisitarile kutani u hluleka ku landzelela swiyimo leswi vekiweke, Mulawuri-Jenerali a nga herisa no sula nhlangano wa wena nkarhi wun’wana na wun’wana endzhaku ka xitiviso xa n’hweti yin’we eka nhlangano wa wena na vaamukeri va vuphakeri bya wena.

Lemuka: Ku hlayisiwa ka miganga hinkwayo leyi rhijisitariweke na nseketelo wa vukorhokeri ka kamberiwa no hleriwa lembe na lembe ku vona leswaku kuna ku landzelela loku yaka emahlweni ka swiyimo leswi vekiweke.

Leswi u faneleke ku swi endla

Swi teka kwalomu ka ntlhanu wa masiku ku hetisisa xikombelo xa wena.

Xana swi durha mali muni

Ku hava tihakelo

Tifomo leti tatiwaka

Tifomo hinkwato ta kumeka eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vaaki.

Vuxokoxoko bya vutihlanganisi