South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Xikombelo xa ku vuyiseriwa eka xiyimo lexinene endzhaku ka ku vekiwa hi nawu tani hi munhu loyi a tsandzekaku ku hakela swikweletu

Loyi a hlulekeka ku hakela xikweleti i mukoloti loyi ndzhaka ya yena (hinkwaswo leswi munhu a nga na swona, ku katsa na mali) swi tekiwa hi nawu. Loko u ri muhluleki wo hakela swikweleti kutani u lava ku pfuxeleriwa (u nga ha vi muhluleki wo hakela swikweleti) ku nga se hela malembe ya khume ya ku va a hlambanyiwile ku va muhluleki wo hakela swikweleti, u nga endla xikombelo eka huvo leswaku u pfuxeleriwa.

Kuma vuxokoxoko byo tala hi ta ku endla xikombelo xa ku pfuxelela lava hlulekaka ku hakela swikweleti kumbe u tihlanganisa na Ndzawulo ya Vululami na Nhluvukiso wa Vumbiwa kumbe eka 012 357 8205, kumbe hi ku rhumela imeyili eka: Chiefmaster@justice.gov.za.